close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 10 sierpnia 2017

  Do MSZ trafiła odpowiedź na wystosowane 4 sierpnia br. przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego pismo do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. W swoim liście z 4 sierpnia szef polskiego MSZ zwrócił się do wiceprzewodniczącego z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie wielu kwestii objętych zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce (C(2017) 5320 final).

  Wystąpienie przez stronę polską z prośbą o wyjaśnienia motywowane było potrzebą usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, które rzutować mogłyby w negatywny sposób na przygotowywaną odpowiedź na zalecenie Komisji Europejskiej z 26 lipca br. 
   

  Pozostająca na wysokim stopniu ogólności odpowiedź Komisji Europejskiej na zadane przez nas pytania nie rozwiewa jednak wskazywanych przez Polskę wątpliwości i tym samym nie przyczynia się do poprawy efektywności dialogu z Komisją.

   
  Z ubolewaniem stwierdzamy, że w naszej ocenie Komisja Europejska nie wykazuje woli prowadzenia dialogu o charakterze prawnym: nie odnosi się do szczegółów czy analizy o charakterze prawniczym, a jej schematyczne odpowiedzi, zawarte w piśmie Fransa Timmermansa z dnia 8 sierpnia 2017 r., co do zasady powtarzają argumentację Komisji Europejskiej o zagrożeniu praworządności w Polsce wykorzystaną w poprzednich pismach Komisji Europejskiej.

   
  Dlatego MSZ ponownie zwróci się do Komisji Europejskiej z prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących zagadnień wskazanych w piśmie ministra Witolda Waszczykowskiego z dnia 4 sierpnia.

   
  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: