close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • KIEROWNICTWO MSZ

  • Ministerstwem Spraw Zagranicznych kieruje Minister Spraw Zagranicznych przy pomocy sekretarzy, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego służby zagranicznej.

     

    Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych działają sekretarze i podsekretarze stanu, którzy zgodnie z ustalonym zakresem czynności wyznaczają komórkom organizacyjnym i placówkom zagranicznym szczegółowe zadania merytoryczne.

     

    Wszystkie zadania sekretarzy i podsekretarzy stanu są zawarte w Decyzji Ministra Spraw zagranicznych w sprawie zakresu czynności sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz zakresu zastępowania Ministra Spraw Zagranicznych przez sekretarzy stanu.

     

    Zadania dyrektora generalnego służby zagranicznej określa w szczególności ustawa o służbie zagranicznej oraz ustawa o służbie cywilnej.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: