close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 23 marca 2015

  – Uznajemy, że dziedzictwo kulturowe jest ważnym elementem tożsamości kulturowej społeczności, grup i jednostek, a także spójności społecznej – podkreślił dzisiaj w imieniu 137 państw ONZ Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze NZ w Genewie Jerzy Baurski.

  W wystąpieniu, które poświęcone było celowemu niszczeniu dziedzictwa kulturowego, polski przedstawiciel w trakcie sesji Rady Praw Człowieka ONZ podkreślił, że szkody dla dziedzictwa kulturowego któregokolwiek narodu oznaczają szkody dla dziedzictwa kulturowego całej ludzkości. – Mając na uwadze znaczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Deklaracji Wiedeńskiej każdy ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym – zaznaczył  Zastępca Stałego Przedstawiciela RP.

   

  Głównym celem polskiego wystąpienia było zdecydowane potępienie niszczenia m.in. zabytków archeologicznych i miejsc kultu, a także zbiorów muzealnych, książek i rękopisów. Incydenty takie miały miejsce w ostatnim czasie w Syrii, Iraku, czy Mali. W poniedziałek Polska zwróciła uwagę na konieczność zaprzestania dalszego niszczenia dziedzictwa kulturowego. Wskazała, że takie akty naruszają prawo do korzystania z dziedzictwa kulturowego oraz dostępu do niego, w tym prawo członków wspólnot religijnych do manifestowania swojej wiary w miejscach kultu.

   

  Skala poparcia przez szereg państw dla inicjatywy potwierdza znaczenie problemu poruszonego przez Polskę na forum ONZ.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: