close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 29 czerwca 2016

  Współpraca Polski z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz aktualne wyzwania w tzw. wymiarze ludzkim OBWE były głównymi tematami rozmowy ministra Witolda Waszczykowskiego z Sekretarzem Generalnym OBWE Lamberto Zannierem.

  W trakcie dzisiejszego spotkania szef polskiej dyplomacji oświadczył, że Polska jest dumna z możliwości goszczenia w Warszawie siedziby Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). Minister Waszczykowski zapewnił, że wspieramy ODIHR, zarówno politycznie, jak i pod względem organizacyjnym. – Staramy się także zapewnić szeroki udział delegatów państw i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w wydarzeniach OBWE organizowanych w Warszawie – zaznaczył minister.  Minister Witold Waszczykowski podkreślił rolę ODIHR w umacnianiu poszanowania praw człowieka. Podczas rozmowy minister Waszczykowski oraz Sekretarz Generalny Zannier wyrazili zaniepokojenie zbrojnymi incydentami w Donbasie, w tym skierowanymi przeciwko personelowi Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE. Podkreślili też konieczność dalszego zaangażowania Organizacji w rozwiązywanie konfliktów na Ukrainie oraz w Górskim Karabachu i Naddniestrzu.

   

   

   

  Poruszono także kwestię zatrudniania Polaków w instytucjach i misjach OBWE oraz działań podejmowanych przez polski rząd w celu uregulowania statusu OBWE w Polsce.

   

  Sekretarz Generalny Lamberto Zannier składa wizytę w Polsce w związku z obchodami 25 lat istnienia ODHIR w Warszawie.  W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Biura Michael Georg Link.

   

  W środę z kolei wiceminister Aleksander Stępkowski wziął udział w uroczystości z okazji 25. rocznicy utworzenia ODIHR w Warszawie. – Wybór Warszawy jako siedziby ODIHR był nie tylko wyrazem zaufania, ale potwierdził pozycję Polski jako państwa, które rozpoczęło proces przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział wiceminister. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na aktualne wyzwania stojące przed Organizacją oraz na znaczenie współpracy w ramach tzw. wymiaru ludzkiego OBWE. Podkreślił wagę dorobku ODIHR, w tym organizowanych przez Biuro misji obserwacji wyborów, programów szkoleniowych, kampanii informacyjnych i spotkań, a w szczególności największej w Europe konferencji poświęconej prawom człowieka i demokracji – Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego (HDIM).  Wiceminister Stępkowski zapewnił dyrektora Linka i pracowników ODIHR: „Możecie zawsze liczyć na wsparcie Polski. Niezwykle cenimy wasze zaangażowanie w realizację misji promowania praw człowieka i demokracji. Warszawa jest miejscem, gdzie wymiar ludzki współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Europie jest i zawsze będzie akcentowany, wspierany i wzmacniany”. W wydarzeniu zorganizowanym przez ODIHR wzięli udział także m.in.: sekretarz generalny OBWE Lamberto Zannier, przewodnicząca Komitetu ds. Wymiaru Ludzkiego OBWE Katja Pehrman, przedstawiciele instytucji OBWE oraz ambasad państw OBWE w Warszawie.  

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: