close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 12 marca 2015

  Działalność Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE w zakresie obserwacji wyborów były przedmiotem spotkania wiceminister Henryki Mościckiej – Dendys z ekspertami ODIHR 12 marca br.

  -Polska wysoko ceni doświadczenie, wiedzę ekspercką i dotychczasowe osiągnięcia ODIHR w monitorowaniu wyborów i promocji praw człowieka, demokracji i tolerancji – powiedziała wiceszefowa polskiej dyplomacji. Wiceminister podkreśliła chęć dalszego pogłębiania współpracy z ODIHR. -Przez ścisłą współpracę z ODIHR chcemy dać przykład otwartości i przejrzystości w kontaktach z instytucjami międzynarodowymi powołanymi do monitorowania przestrzegania praw człowieka – zaznaczyła wiceminister Mościcka Dendys. Wyraziła również zaniepokojenie podejmowanymi przez niektóre państwa OBWE próbami podważania niezależności i efektywności działań Biura.

   

  Przyjęci przez wiceminister eksperci ODIHR wchodzą w skład misji oceny potrzeb (Need Assessment Mission), której celem jest ocena zasadności oraz zakresu przeprowadzenia obserwacji wyborów zaplanowanych w Polsce w 2015 r. Podczas czterodniowej misji eksperci ODIHR odbyli szereg spotkań z przedstawicielami instytucji państwowych, partii politycznych, organizacji pozarządowych i mediów. W ciągu dwóch tygodni od zakończenia misji opublikowany zostanie raport z jej przebiegu zawierający ocenę przygotowań do wyborów oraz rekomendacje dot. ewentualnej formy obserwacji wyborów. ODIHR OBWE zorganizował ograniczoną obserwację i ocenił wybory parlamentarne w Polsce w 2007 i 2011 roku oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w 2010 r.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: