close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 27 kwietnia 2015

  - Polska przywiązuje najwyższą wagę do promocji oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, walki przeciw dyskryminacji i ochrony najbardziej narażonych na nią grup – zaznaczyła wiceminister Henryka Mościcka-Dendys, która otworzyła 27 kwietnia X Krajowe Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich.

  Spotkanie europejskich ombudsmanów odbywa się w dniach 26–29 kwietnia w Warszawie pod hasłem „Rzecznicy praw obywatelskich przeciw dyskryminacji”. Podczas przemówienia inaugurującego wydarzenie wiceszefowa polskiej dyplomacji przypomniała, że biuro polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich było pierwszą tego typu instytucją utworzoną w państwach postkomunistycznych.

   

  Seminarium jest organizowane wspólnie przez polskiego i europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – prof. Irenę Lipowicz oraz Emily O'Reilly i po raz pierwszy odbywa się w Polsce. Organizowane co dwa lata od 1996 roku wydarzenia służą wymianie doświadczeń i wskazaniu najlepszych praktyk w zakresie przestrzegania praw obywatelskich.

   

  W seminarium biorą udział ombudsmani z ponad 40 państw europejskich, a także przedstawiciele polskich władz i organizacji pozarządowych. Tematem dyskusji są m.in. prawa osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz migrantów. We wtorkowym wystąpieniu Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi informacje dotyczące przestrzegania praw człowieka podczas organizacji tzw. lotów deportacyjnych, w ramach których cudzoziemcy są przymusowo odsyłani do kraju pochodzenia.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: