close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • WSPOŁPRACA Z OŚRODKAMI NAUKOWO-EKSPERCKIMI

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozwija współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami analitycznymi. Zadanie to realizuje Departament Strategii Polityki Zagranicznej, który z jednej strony przybliża think-tanki, zwłaszcza te krajowe, do meritum pracy Ministerstwa, a z drugiej pozyskuje dodatkową wiedzę specjalistyczną. Spojrzenie zewnętrznych ekspertów na sprawy międzynarodowe i politykę zagraniczną Polski stanowi wartościowe uzupełnienie perspektywy administracji i MSZ.

   

  Ministerstwo przeprowadza regularne konsultacje i narady wewnętrzne z przedstawicielami think-tanków. Współorganizuje seminaria i spotkania eksperckie na zewnątrz, a także wspiera krajowe think-tanki w budowaniu swojej marki na arenie międzynarodowej. Szczególny charakter ma współpraca z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM) i Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (IEŚW). Na podstawie stosownych ustaw nadzór nad ich działalnością sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych.

   

  Współpraca z PISM i IEŚW polega na wspólnym tworzeniu agend badawczych instytutów. We współpracy z Ministerstwem organizują one długofalowe projekty analityczne oraz seminaria i konferencje dotyczące spraw międzynarodowych skierowane zarówno do ekspertów, jak również szerokiego grona odbiorców, wśród których mają promować problematykę polityki zagranicznej. Ministerstwo wspiera także aktywność międzynarodową instytutów i konsultuje z nimi przedsięwzięcia realizowane przez polską dyplomację. Odpowiada również za finansowy aspekt ich działalności – przekazuje dotacje podmiotowe bądź opiniuje wnioski o ich udzielenie.

   

  Zasady, jakimi MSZ kieruje się we współpracy z ośrodkami eksperckimi, to: 

  • jakość – uzyskujemy jak najlepszą, niezależną i zróżnicowaną analizę danego problemu;
  • otwartość – korzystamy z zewnętrznego doradztwa eksperckiego, aby profesjonalna wiedza została w pełni wykorzystana;
  • skuteczność – efektywnie wykorzystujemy pozyskane zasoby, przekładając je na konkretne rekomendacje w dziedzinie polskiej polityki zagranicznej.

   

  Więcej:

   

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

   

  Ustawa o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

  Ustawa o Instytutach Badawczych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: