close

Użycie siły i zatrzymania kilkuset osób w sposób pokojowy wyrażających swoje poglądy oceniamy jako nieuzasadnione i podważające przyjęte przez Federację Rosyjską międzynarodowe zobowiązania w sferze ochrony praw człowieka do wyrażania poglądów, w tym do krytyki władz. Szczególne zaniepokojenie budzi postępowanie władz wobec osób małoletnich.


Polska przyłącza się do stanowiska Unii  Europejskiej wzywającego do zachowania przez Rosję podjętych zobowiązań oraz szybkiego zwolnienia zatrzymanych, w szczególności młodzieży i dziennikarzy.

 


Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych