close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • PUBLIKACJE MSZ

  • 13 lipca 2015

    W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło znaczenie Ameryki Łacińskiej i Karaibów w polityce globalnej. Nowe uwarunkowania powinny znaleźć odzwierciedlenie w polityce zagranicznej RP. Publikacja ta nie jest wykładnią stanowiska MSZ. Stanowi raczej próbę przybliżenia zmieniających się uwarunkowań regionalnych oraz dostępnych narzędzi pogłębienia współpracy z regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Może być zatem punktem odniesienia do dalszej dyskusji.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: