close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • INNE WYDARZENIA

 • 20 kwietnia 2018

  Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o możliwości wzięcia udziału prze podmioty sektora prywatnego w Forum Biznesowym EBOR Energising Economies, realizowanym przy okazji Dorocznego Spotkania EBOR, w w dn. 9-10 maja 2018 r. w Jordanii (Dead Sea).

  Zainteresowane udziałem w Biznes Forum EBOR  firmy będą miały możliwość pogłębienia wiedzy nt. działalności Banku w krajach operacji. Forum oferuje  również platformę b2b pomiędzy uczestniczącymi w wydarzeniu przedstawicielami sektora prywatnego, przede wszystkim z regionu. 

  Organizatorzy oferują też szereg wydarzeń networkingowych w ramach Forum: recepcja dla wszystkich uczestników (Reception for All Participants); śniadanie networkingowe (Networking Breakfast); dwa luncze networkingowe (Networking Lunches) czy Investment Outlook Sessions oraz Civil Society Programme.

   

  W programie Forum przewidywane są debaty koncentrujące się na takich zagadnieniach, jak: przyszłość rynku pracy, przyszłość finansowania, perspektywy rynku energii, strategie zrównoważonego rozwoju.

   

  Bieżący program dostępny jest na stronach:

   https://am2018.ebrd.com/annualmeeting/2018/display.php?view=66&page_id=3067

   

  Narzędzie bezpośrednio umożliwiające organizację spotkań b2b dostępne jest w ramach specjalnie do tego celu przygotowanej aplikacji.  MyEBRD mobile app

  Dodatkowo organizatorzy zamierzają jako platformy komunikacji wykorzystać media społecznościowe:

  – #EBRDam

  – Twitter.com/ebrd

  – Facebook.com/ebrdhq

  – Linkedin.com/company/ebrd

  – instagram.com/ebrd_official

  – youtube.com/user/ebrdtv

   

  Zwracamy uwagę, iż wydarzenie nie jest organizowane przez administrację RP.

  Ma charakter komercyjny.

   

  Szczegóły dot. udziału oraz rejestracja bezpośrednia dostępne są pod  adresem: 

  https://am2018.ebrd.com/annualmeeting/2018/display.php?view=66

   

  ___________________

  EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - utworzony podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu  w 1989 r. Siedzibą EBOR jest Londyn. W składzie członkowskim banku są 64 państwa, EBI i UE.

  Celami Banku są: promocja rozwoju sektora prywatnego w państwach opartych o zasady demokracji wielopartyjnej, pluralizmu oraz gospodarki rynkowej celem przyspieszenia niezbędnych zmian strukturalnych; popieranie  rozwoju zapewniającego ochronę środowiska; dążenie do zapewnienia równowagi płci w miejscu pracy.

  Działalność EBOR w Jordanii  obejmuje 38 projektów na sumę 996 mln Euro realizowanych w obszarach: energii; instytucji finansowych, przemysłu i handlu oraz agrobiznesu, infrastruktury.

  Więcej o Banku i  jego i działalności na stronach: http://www.ebrd.com/who-we-are.html

  EBOR Bussines Forum Annual Jordan 2018 - Kopia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: