close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • NABÓR NA EKSPERTÓW NARODOWYCH W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE

 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi nabór kandydatów na stanowisko (w formule COST-FREE)  eksperta narodowego Advisor – UN Financial & Budgetary Issues w Delegaturze UE w Nowym Jorku

   

  Więcej informacji można uzyskać kierując prośbę na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl

   

  W zakresie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego obowiązuje Decyzja Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 04.02.2014 ws. zasad delegowania na stanowiska ekspertów narodowych do ESDZ. Wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU SECRET/SECRET UE (dokładny poziom poświadczenia bezpieczeństwa określany jest na etapie przyjęcia kandydata na stanowisko eksperta narodowego).

   

  W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

   

  Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

   

  Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa   20 lutego   2019 r.
  W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

   

  Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

   

  1). List motywacyjny oraz życiorys kandydata w języku angielskim lub francuskim (pdf lub word) w formacie europass (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum- vitae) ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega.
  2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

  2. imię i nazwisko,

  3. przebieg kariery zawodowej.

  W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, znajomość języków obcych).

  3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem (w załączeniu).

  Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: