close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • NABÓR NA EKSPERTÓW NARODOWYCH W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE

 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi nabór kandydatów na stanowisko (w formule COST-FREE) eksperta narodowego (Space Policy Officer; 293240 ) w SECPOL. 3 ESDZ

   

   

  W zakresie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego obowiązuje Decyzja Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 04.02.2014 ws. zasad delegowania na stanowiska ekspertów narodowych do ESDZ (w szczególności art. 24.1).  Uwaga: Na stanowisko eksperta narodowego (SNE) w ESDZ wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU SECRET/SECRET UE.

   

  W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

   

  Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy. 

  Więcej informacji nt. naboru można uzyskać kierując prośbę na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl

  Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 20 lutego 2019 r.
  W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

  Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  1). List motywacyjny oraz  życiorys kandydata w języku angielskim lub francuskim (pdf lub word) w formacie europejskim (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae), w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega

  2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

  2. imię i nazwisko,

  3. przebieg kariery zawodowej.

  W życiorysie w formie skróconej NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).

  3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem  Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl i irena.redlinska@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: