close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • NABÓR NA EKSPERTÓW NARODOWYCH W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (European Data Protection Supervisor, EDPS) ogłosił nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego do Wydziału ds. zasad i konsultacji

  Więcej informacji ws. naboru: ekspercinarodowi@msz.gov.pl

  Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

  Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  28 lutego 2019 r.
  W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

  1). Życiorys kandydata oraz list motywacyjny w języku angielskim,

  2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

  2. imię i nazwisko,

  3. przebieg kariery zawodowej.

  W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji. (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).
  3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem.  

  Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: