close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE TERRORYZMU

 • Po zamachach z 11 września 2001 r. Stany Zjednoczone bardzo aktywnie zaangazowały się w zwalczanie terroryzmu, co m.in. doprowadziło do rozpoczęcia interwencji w Afganistanie i Iraku. W ogłoszonej w 2002 r. Narodowej Strategii Bezpieczeństwa - The National Security Strategy stwierdzono, że USA znalazły się w stanie wojny z terroryzmem. W wymiarze praktycznym aktywność USA w walce z terroryzmem została sprowadzona do działań w sferze militarnej, dyplomatycznej, wywiadowczej oraz finansowej, m.in. poprzez stosowanie sankcji wobec osób i instytucji podejrzewanych o działalność terrorystyczną.

   

  Ogłoszona w maju 2010 r. nowa Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, wskazując podstawowe cele narodowe USA, wymienia m.in. bezpieczeństwo i budowanie międzynarodowego porządku poprzez silniejszą współpracę międzynarodową. Do aktualnych zagrożeń zalicza się m.in terroryzm, proliferację, ataki cybernetyczne i ataki na infrastrukturę energetyczną. W swoich działaniach USA nadal będą wykorzystywać dostępne instrumenty polityki: obronne, dyplomatyczne i rozwojowe (defence, diplomacy and development) oraz ściśle współpracować z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi na rzecz przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu, w tym ONZ, NATO, UE, OBWE, ASEAN, OAS, G8, FATF, EGMONT oraz państwami partnerskimi.

   

  W czerwcu 2011 r. została przyjęta Narodowa Strategia USA w zakresie zwalczania terroryzmu – National Strategy for Counterterrorism (NSCT). Nowa Strategia antyterrorystyczna rozwija założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA z 2010 r. NSCT stwierdza, że interesy USA są  nadal zagrożone przez szereg grup terrorystycznych i państw sponsorujących terroryzm. Priorytetowe znaczenie dla USA ma zwalczanie i pokonanie Al-Kaidy, powiązanych z nią grup terrorystycznych oraz indywidualnych sympatyków jej ideologii. Do najważniejszych zadań zaliczono: ochronę terytorium USA poprzez redukcję własnych słabości i adaptację obrony; osłabienie, rozbicie i pokonanie al-Kaidy gdziekolwiek ma swoje zaplecze; zapobieganie scenariuszowi wejścia terrorystów w posiadanie BMR; eliminacja kryjówek al-Kaidy, w których planowane i przygotowywane są ataki terrorystyczne; rozbicie więzi pomiędzy al-Kaidą, jej filiami i sympatykami; zwalczanie ideologii al-Kaidy; pozbawienie terrorystów związanych z al-Kaidą środków finansowych, wsparcia logistycznego i łączności. Zasady NSCT obejmują: przywiązanie do zasadniczych wartości amerykańskich, w tym rządów prawa, ochrony prywatności, praw i wolności obywatelskich;wykorzystanie wielu instrumentów narodowych USA i współpracy ze społeczeństwem obywatelskim;budowę partnerstwa z instytucjami międzynarodowymi;dostosowanie instrumentów do różnych zagrożeń i regionów świata; przygotowanie do uporania się ze skutkami ewentualnych ataków. 

   

  Na amerykańskiej liście terrorystycznej znajduje się ponad 40 organizacji terrorystycznych wg. Country Reports on Terrorism 2011.

  Instytucją odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa w USA wobec zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń związanych z terroryzmem jest Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Departament of Homeland Security (DHS) we współpracy z licznymi agencjami i instytucjami rządowymi.

  Od marca 2005 r. Polska współpracuje z USA w ramach Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. W ramach Grupy utworzono podgrupy ds. migracji, finansów, współpracy służb specjalnych, wojskowej, służb ochrony oraz szkoleń.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: