close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • EDUKACJA GLOBALNA

 • Celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli.

   

  1 stycznia 2012 r. weszła w życie  Ustawa o współpracy rozwojowej, która precyzuje najważniejsze pojęcia związane ze współpracą rozwojową oraz wprowadza zasady jej koordynacji przez MSZ.

   

  W myśl ustawy polska współpraca rozwojowa prowadzona jest na podstawie Wieloletniego programu współpracy rozwojowej przyjmowanego przez Radę Ministrów. Program wieloletni wskazuje priorytety geograficzne i obszary tematyczne współpracy rozwojowej na okres minimum 4 lat. W oparciu o założenia Programu wieloletniego, Minister Spraw Zagranicznych opracowuje roczne Plany współpracy rozwojowej określające wielkość środków i sposób realizacji zadań na rzecz krajów rozwijających się.

   

  Pierwszy Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 został przyjęty przez Radę Ministrów 20 marca 2012 r. Kolejna edycja Programu, obejmująca lata 2016-2020, została przyjęta przez Radę Ministrów 6 października 2015 r.

   

  Historia Polski ostatnich dwudziestu pięciu lat stanowi przykład udanego przejścia państwa i społeczeństwa od ustroju autorytarnego do demokracji oraz od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. Doświadczenie to może być interesujące dla krajów znajdujących się w podobnej sytuacji wyjściowej, chcących skorzystać z wiedzy na temat reform w niemal wszystkich dziedzinach funkcjonowania państwa.

   

  Obszary tematyczne polskiej współpracy rozwojowej mogą być wspierane równolegle oraz niezależnie od priorytetów określonych w geograficznych obszarach wsparcia, które zostały podzielone na dwie grupy:

   

  • kraje Partnerstwa Wschodniego,
  • wybrane państwa Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.

  Najważniejszym geograficznym obszarem oddziaływania polskiej współpracy rozwojowej pozostaje Partnerstwo Wschodnie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: