close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POLSKA POMOC

 • 31 października 2018

  Raport 2017 Polska współpraca rozwojowa jest formą podsumowania corocznej działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w obszarze współpracy rozwojowej.

  Ze względu na zobowiązania wobec partnerów międzynarodowych, m.in. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska przygotowuje takie zestawienie w drugiej połowie każdego roku w odniesieniu do roku poprzedniego.


  Jak podkreśla Andrzej Papierz, Dyrektor Generalny w MSZ (do dnia 21 października 2018 r. Podsekretarz Stanu w MSZ odpowiedzialny za działania w ramach polskiej pomocy rozwojowej) - „Polska jest relatywnie nowym donatorem pomocy rozwojowej, jednak udało nam się już wypracować obszary, w których możemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem.”


  Raport ukazuje przekrój realizowanej polityki pomocowej. Ponadto, stanowi bogate źródło informacji, a także archiwum. Poza wyszczególnieniem środków finansowych, które zostały przeznaczone na ten cel, przedstawia obszar zarówno tematyczny, jaki i geograficzny tzn. ile, na co i gdzie fundusze zostały wydatkowane. Dodatkowo, w Raporcie prezentowane są opisy wybranych projektów realizowanych w krajach priorytetowych, których wybór został dokonany w oparciu o pięć czynników:


  1) potrzeby rozwojowe,
  2) wdrażanie współpracy rozwojowej,
  3) współpraca dwustronna,
  4) spójność z działaniami UE
  5) i bezpieczeństwo.

   

  W ubiegłym roku Polska pomoc docierała do dziesięciu krajów priorytetowych. Pośród nich szczególne miejsce zajmują cztery kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Do krajów pozaeuropejskich należą: Palestyna, Mjanma, Etiopia, Kenia, Senegal i Tanzania.

   

   

  Wśród wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Polskę dominują działania związane z zapewnieniem dostępu do edukacji na różnych poziomach, w tym edukacji zawodowej zwiększającej szanse na znalezienie godnej pracy oraz te, które mają na celu podniesienie jakości ochrony zdrowia. Działamy na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja w człowieka zawsze się sprawdzi i przyniesie wymierne efekty. Nabyta wiedza nie zginie, a jest szansa przekazywania jej dalej.

   

  Obok MSZ we współpracę rozwojową zaangażowane są również Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ważnymi partnerami MSZ są polskie organizacje pożytku publicznego, polskie placówki zagraniczne oraz urzędy administracji publicznej.

   

  Oficjalna Pomoc Rozwojowa w 2017 r. wyniosła 2,57 mld zł. Współpraca dwustronna stanowiła około 33% całości tej pomocy, czyli 839 mln zł. Natomiast współpraca wielostronna osiągnęła kwotę 1,73 mld zł.

   

  Link do publikacji: Raport roczny 2017

   

  Szkoła Dobrej Energii na Ukrainie
  Szkoła Dobrej Energii na Ukrainie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: