close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 19 września 2016

  Aktualne wyzwania na forum OBWE, współpraca w ramach wymiaru ludzkiego i działalność Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie (ODIHR), które obchodzi w tym roku 25. rocznicę powstania, były głównymi tematami wystąpienia ministra Witolda Waszczykowskiego podczas uroczystego otwarcia Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego OBWE w Warszawie.

  Corocznie organizowane przez ODIHR Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego (HDIM) to największa europejska konferencja poświęcona prawom człowieka i główny mechanizm oceny realizacji zobowiązań państw OBWE.

   

  W poniedziałkowej sesji otwierającej wzięli udział urzędujący Przewodniczący OBWE Frank-Walter Steinmeier - minister spraw zagranicznych Niemiec, Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Christine Muttonen oraz Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Michael Georg Link.

   

   

  Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że konflikt na Ukrainie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w całym regionie oraz dla samej OBWE. – Musimy pamiętać, że przedłużające się konflikty oznaczają zagrożenie dla bezpieczeństwa na obszarze całego OBWE, włączając w to zagrożenie dla stosowania praw człowieka. Szczególnie zwrócić należy uwagę na trwający nadal konflikt na Ukrainie i wokół niej, który stanowi największe wyzwanie dla zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa na obszarze, ale i dla samej OBWE. Naszym najważniejszym celem powinno być wypracowanie trwałego rozwiązania konfliktu, które oparte będzie na prawie międzynarodowym oraz podstawowych zasadach i zobowiązaniach OBWE – mówił minister Waszczykowski.

   

  Jak zaznaczył szef polskiego MSZ, wobec wyzwań, z jakimi mierzy się obecnie Europa należy pamiętać o znaczeniu działań prewencyjnych, w tym współpracy w ramach OBWE - wspierania stabilnych demokracji i gwarancji w zakresie praw człowieka. – Chciałbym podkreślić raz jeszcze, że wymiar ludzki jest podstawowym elementem kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa OBWE. Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, które padają zazwyczaj w pierwszej kolejności ofiarą wszelkich konfliktów, to jeden z kluczowych warunków przyjaznych stosunków międzynarodowych. Musimy w pełni odpowiedzieć na różnorakie ludzkie obawy, aby osiągnąć trwały pokój i być w stanie budować bardziej bezpieczne, sprawiedliwe i niewykluczające społeczeństwa w naszych krajach, w całym regionie OBWE i na świecie – mówił minister Waszczykowski.

   

   

  Minister Waszczykowski podkreślił także znaczenie tematów tegorocznej konferencji, szczególnie wolności zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń, dobrego rządzenia i zwalczania przestępstw na tle nienawiści. –  W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na kluczową rolę, jaką ODIHR odgrywa na różnych polach, takich jak obserwacja, edukacja, tolerancja, przeciwdziałanie dyskryminacji, rządy prawa i wiele innych. Dwadzieścia lat doświadczenia pokazuje, że Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE, sztandarowe wydarzenie ODIHR, pomaga stworzyć silną współpracę pomiędzy rządami, różnymi agencjami, praktykami działającymi w terenie i przedstawicielami mediów – stwierdził minister. Nawiązał też do przypadającej w tym roku 25. rocznicy utworzenia ODIHR, wówczas Biura Wolnych Wyborów w Warszawie.

   

  Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier podziękował Polsce za wkład w organizację dzisiejszego spotkania w Warszawie. – Chciałbym zaznaczyć, że stabilizacja polityczna w wielu państwach nie może mieć miejsca bez przestrzegania praw człowieka. Ich przestrzeganie jest również centralnym elementem w ramach bezpieczeństwa i stabilizacji w przestrzeni euroatlantyckiej  – mówił podczas swojego wstąpienia szef niemieckiej dyplomacji.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

  Polecamy galerię z otwarcia Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego OBWE w Warszawie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: