close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 20 lipca 2015

  Nowy Plan Działania UE w zakresie praw człowieka i demokracji na lata 2015-2019 został przyjęty 20 lipca 2015 r. w Brukseli przez Radę do Spraw Zagranicznych. Plan Działania definiuje główne zadania odnoszące się do praw człowieka i wspierania demokracji, jakie realizować będą zarówno instytucje unijne, jak i państwa członkowskie UE.

  Rozgrywające się  w dzisiejszym świecie wieloaspektowe konflikty, a także zmniejszająca się przestrzeń działalności społeczeństwa obywatelskiego, napawają nas trwogą. Wymagają od nas wzmożonych wysiłków na rzecz ochrony praw człowieka, a także podjęcia działań, mających na celu  wzmocnienie zarówno partnerów lokalnych, jak i  organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wszystkie Państwa Członkowskie UE jednoczą się dzisiaj w podejmowaniu takich działań – powiedziała   Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa po przyjęciu Planu Działania.   

   

  Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wśród priorytetowych zadań  wymieniono także promocję i ochronę wolności wyznania i sumienia, a także praw osób należących do mniejszości religijnych.

   

  Plan Działania stanowi praktyczną realizację artykułu 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), zgodnie z którym zarówno działania wewnętrzne Unii, jak i jej aktywność na arenie międzynarodowej, oparte są na zasadach demokracji, praworządności, powszechności i niepodzielności praw człowieka, poszanowaniu zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego. Plan Działania poddany zostanie śródokresowemu przeglądowi w 2017 r.

   

  Tekst Planu Działania jest dostępny pod adresem: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/20-fac-human-rights/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: