close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 12 lipca 2016

  Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny Geolog Kraju, poseł na Sejm, profesor Mariusz Orion Jędrysek został jednogłośnie wybrany przez Radę Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (MODM, International Seabed Authority) jej przewodniczącym. Profesor będzie przewodniczył Radzie przez 12 miesięcy. Wybory odbyły się 12 lipca br., podczas 22. Sesji MODM w siedzibie organizacji w Kingston na Jamajce.

  Mariusz Orion Jędrysek ukończył Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest profesorem zwyczajnym nauk o ziemi, wybitnym specjalistą w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej oraz prekursorem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.

  Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego została powołana na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. oraz Porozumienia w sprawie implementacji części XI ww. Konwencji (z 24.07.1994 r.). Jest organizacją poprzez którą państwa-strony Konwencji organizują i kontrolują działalność na tzw. Obszarze (dnie morskim oraz podziemiu poza granicami jurysdykcji państw), w szczególności w zakresie administracji zasobami tam się znajdującymi. Licząca 36 członków Rada jest organem wykonawczym MODM (pozostałe główne organy to Zgromadzenie i Sekretariat). Przewodniczący Rady reprezentuje ją i kieruje jej obradami.

  Profesor Mariusz Orion Jędrysek jest kolejnym Polakiem wybranym na ważne stanowisko w ramach systemu NZ w ostatnich latach. W 2014 r. profesor Piotr Hofmański z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jako pierwszy Polak został wybrany do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. W 2015 r. do Trybunału Arbitrażowego NZ w Nairobi wybrano profesor Agnieszkę Klonowiecką – Milart z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W br. sukces w wyborach do Komitetu ds. Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych odniósł profesor Zdzisław Kędzia z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: