close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 26 kwietnia 2016

  Podsekretarz Stanu Aleksander Stępkowski spotkał się z Hilal Elver, Specjalną Sprawozdawczynią ONZ ds. prawa do wyżywienia, która kończy swoją tygodniową wizytę w Polsce.

  Podczas spotkania sprawozdawczyni podziękowała za otwartość polskiego rządu oraz wsparcie w realizacji mandatu, a także przedstawiła swoje wstępne rekomendacje dla Polski na podstawie przeprowadzonych spotkań i wizyt studyjnych. Z uznaniem odniosła się do działań polskiego rządu na rzecz wsparcia drobnych producentów rolnych oraz inicjatyw zmierzających do ograniczenia nierówności społecznych.

   

   

   

   

  Wiceminister Stępkowski zapewnił o zaangażowaniu polskich władz na rzecz zapewnienia spójności społecznej, w tym kontekście zwrócił uwagę na znaczenie rządowego programu 500+. Hilal Elver podniosła także kwestię ewentualnej ratyfikacji przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka.

   

  Raport z wizyty Sprawozdawczyni w Polsce zostanie przedstawiony na 34. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w marcu 2017 roku.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: