close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 27 kwietnia 2016

  W dniu 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się ceremonia podpisania Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), sporządzonego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.

   

  W dniu 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbyła się ceremonia podpisania Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), sporządzonego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r., które ustanawia wielostronne zasady ochrony klimatu po 2020 r. Ze strony polskiej Porozumienie podpisała Premier Beata Szydło. W sumie, Porozumienie paryskie zostało podpisane tego dnia przez 175 państw, a 15 z nich już Porozumienie ratyfikowało.

   

  Kolejnym etapem procedury wiązania się przez Polskę Porozumieniem paryskim będzie jego ratyfikacja przez Prezydenta RP, za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie. Porozumienie paryskie wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty, w której nie mniej niż 55 Stron Konwencji UNFCCC, których łączne emisje stanowią szacunkowo co najmniej 55 % całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych, złoży dokumenty ratyfikacyjne, zatwierdzenia, przyjęcia lub przystąpienia.

   

  Wraz z podpisaniem Porozumienia paryskiego Polska złożyła deklarację dotyczącą jego art. 9 ust. 1.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: