close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 7 czerwca 2016

  W dniu 2 czerwca 2016 r. w Mińsku odbyły się polsko-białoruskie konsultacje prawne na szczeblu departamentów prawno-traktatowych obu krajów.

  Delegacji polskiej przewodniczył Pan Konrad Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, a białoruskiej Pan Andrei Metelitsa, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ Białorusi. W toku konsultacji strony porównały wykazy obowiązujących umów dwustronnych zawartych między Polską a Białorusią, omówiły kwestie dotyczące umów będących w trakcie negocjacji oraz dokonały analizy prawnej kwestii sukcesji umów zawartych przez Polskę z ZSRR, które mogłyby mieć zastosowanie w relacjach polsko-białoruskich. Ponadto strony podzieliły się doświadczeniami na temat pracy departamentów prawnych i wyraziły zainteresowanie i wolę ścisłej współpracy.


  Konsultacje przebiegały w znakomitej atmosferze i przyniosły wymierne efekty w postaci uregulowania bazy traktatowej obu państw. Strony wyraziły chęć kontynuowania spotkań w kwestiach współpracy prawnej i wymiany doświadczeń na szczeblu eksperckim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: