close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 5 maja 2016

  W dniu 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyło się seminarium pt. „Międzynarodowe prawo zwyczajowe, Karta Narodów Zjednoczonych i Rada Bezpieczeństwa” zorganizowane przez Departament Prawno-Traktatowy MSZ RP oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Nowym Jorku.

  W dniu 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyło się seminarium pt. „Międzynarodowe prawo zwyczajowe, Karta Narodów Zjednoczonych i Rada Bezpieczeństwa” ("Customary International Law, UN Charter and the Security Council") zorganizowane przez Departament Prawno-Traktatowy MSZ RP oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Nowym Jorku.

   

  W dyskusji udział wzięli: prof. Władysław Czapliński z Polskiej Akademii Nauk, w charakterze moderatora, prof. Alejandro Pastori z University of the Republic w Montevideo w Urugwaju, prof. A. Mark Weisburd z University of North Carolina w Chapel Hill w USA oraz prof. Dire Tladi z University of Pretoria w RPA. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. dyrektor DPT Andrzej Misztal oraz stały przedstawiciel RP przy NZ w Nowym Jorku, amb. Bogusław Winid, który dokonał otwarcia seminarium.

   

  Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem: zgromadziło grono kilkudziesięciu prawników i przedstawicieli nowojorskiego korpusu dyplomatycznego. Dyskusja skupiła się na kwestiach związanych z zakazem użycia siły. Prelegenci analizowali m.in. orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości odnośnie prawa zwyczajowego dotyczącego użycia siły, rolę podmiotów niepaństwowych we współczesnym prawie zwyczajowym normującym użycie sił zbrojnych, reguły dotyczące odpowiedzialności międzynarodowej państw w związku z bezprawnym użyciem siły oraz zwyczajowy charakter niektórych form jej użycia.

   

  W dyskusji podniesione zostały problemy ważne zarówno z perspektywy teorii prawa międzynarodowego, jak i praktyki jego stosowania. Odnoszono się m.in. do sytuacji dot. Nikaragui (Nicaragua case), Bośni (Srebrenica), pogranicza USA i Kanady (Carolina case), Czechosłowacji (Sudetenland), Iraku (Daesh/Al-Kaida), a także Libanu i Afganistanu, pod kątem aspektów prawno-międzynarodowych kwestii użycia siły. Zwracano uwagę na rolę praktyki, m.in. aktywności RB NZ, problem luk oraz niejednolitej interpretacji prawa - także Karty Narodów Zjednoczonych (w szczególności jej VII rozdziału) w tym zakresie. Zgodzono się, że ważną rolę w tym kontekście może odegrać prawo zwyczajowe. Odnotowano jednak, że z uwagi na często rozbieżne stanowiska państw, w wielu przypadkach istnieje spór także co do tegoż prawa (np. odnośnie użycia broni jądrowej). Podkreślono także problem wymykania się prawu i definicjom szybko zmieniającej się praktyki w stosunkach międzynarodowych, szczególnie na obszarach objętych konfliktami. W tym kontekście wymieniono m.in. dynamiczne zmiany w zakresie uzbrojenia oraz taktyki użycia siły, a także wzrost problemu terroryzmu i jego nowe przejawy (m.in. propaganda w Internecie, ataki hakerskie).

   

  Seminarium stanowiło element kampanii promującej RP na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa NZ na kadencję 2018-2019. Pozwoliło zaakcentować poparcie Polski dla umacniania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz respektowania zasad Karty NZ, w szczególności zakazu użycia siły, odgrywającego kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa zbiorowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: