close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 9 sierpnia 2017

  W dniach 10 lipca – 21 lipca 2017 r. odbyło się czwarte i ostatnie posiedzenie Komitetu Przygotowawczego (PrepCom) w sprawie wypracowania prawnie wiążącego instrumentu, w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r., w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej poza granicami jurysdykcji państw.

  Komitet Przygotowawczy został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 69/292 z 2015, co stanowiło rezultat wcześniejszych prac specjalnej Grupy roboczej w tej samej sprawie, obradującej pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ w latach 2006-2015. Podczas trzeciego i czwartego posiedzenia pracom Komitetu Przygotowawczego przewodniczył Ambasador Carlos Duarte (Brazylia) wspomagany przez 10-osobowe Biuro. W składzie Biura był przedstawiciel Polski (p. Konrad Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno – Traktatowego MSZ).

  Czwarte posiedzenie Komitetu zakończyło trwający od 2016 r. proces prac nad rekomendacjami dla Zgromadzenia Ogólnego w sprawie istotnych elementów przyszłej umowy międzynarodowej. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem w drodze konsensusu ww. rekomendacji oraz raportu Komitetu Przygotowawczego. Następnie, zgodnie z rezolucją ZO ONZ nr 69/292, Zgromadzenie Ogólne ma podjąć decyzję o zwołaniu konferencji międzyrządowej w celu rozpatrzenia rekomendacji Komitetu i wypracowania tekstu prawnie wiążącej umowy międzynarodowej.

  Zgodnie z kompromisem wyrażonym w rezolucji ZO ONZ nr 69/292 ewentualna przyszła umowa międzynarodowa w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej poza granicami jurysdykcji państw ma dotyczyć w szczególności 4 kwestii: (a) morskich zasobów genetycznych, w tym zagadnienia podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania; (b) środków zarządzania przestrzennego, w tym ustanawiania morskich obszarów chronionych; (c) ocen oddziaływania na środowisko; oraz (d) budowania zdolności państw (capacity-building) i transferu technologii morskich.

  Warto dodać, że podczas prac Komitetu p. Konrad Marciniak reprezentował Unię Europejską w części dotyczącej morskich zasobów genetycznych, w tym zagadnienia podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: