close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • 21 kwietnia 2016

  W dniach 28 marca – 8 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Przygotowawczego (PrepCom) w sprawie wypracowania prawnie wiążącego instrumentu, w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r., w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej poza granicami jurysdykcji państw.

  Komitet Przygotowawczy został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 69/292 z 2015, co stanowiło rezultat wcześniejszych prac specjalnej Grupy roboczej w tej sprawie, obradującej pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ w latach 2006-2015. Należy odnotować, że pracom Komitetu Przygotowawczego przewodniczy Ambasador Eden Charles (Trinidad i Tobago) wspomagany przez 10-osobowe Biuro. W składzie Biura jest przedstawiciel Polski (p. Konrad Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno – Traktatowego MSZ).

  Wskazane powyżej posiedzenie Komitetu stanowiło pierwsze z czterech sesji konsultacji, które mają się odbyć w 2016 i 2017 r. Następnie, zgodnie z rezolucją ZO ONZ nr 69/292, Zgromadzenie Ogólne ma podjąć decyzję o zwołaniu negocjacji międzyrządowych w celu rozpatrzenia zaleceń Komitetu Przygotowawczego i wypracowania tekstu prawnie wiążącej umowy międzynarodowej.

  Zgodnie z kompromisem wyrażonym w rezolucji ZO ONZ nr 69/292 ewentualna przyszła umowa międzynarodowa w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej poza granicami jurysdykcji państw ma dotyczyć w szczególności 4 kwestii: (a) morskich zasobów genetycznych, w tym zagadnienie podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania; (b) środków zarządzania przestrzennego, w tym ustanawiania morskich obszarów chronionych; (c) ocen oddziaływania na środowisko; oraz (d) budowania zdolności państw (capacity-building) i transferu technologii morskich.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: