close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • INFORMACJA MINISTRA

  • Zazwyczaj na początku roku kalendarzowego Minister Spraw Zagranicznych, w uroczystym przemówieniu, przedstawia przed Sejmem Informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, nieformalnie zwaną exposé. Tradycja wygłaszania exposé sięga roku 1919 – początków Polski odrodzonej. Jest ugruntowanym obyczajem, że, oprócz posłów, przemówieniu przysłuchuje się Prezydent RP oraz akredytowani w Warszawie członkowie korpusu dyplomatycznego.

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: