close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • AKREDYTACJE

 •  

  Szczyt NATO w Warszawie. Spotkanie szefów państw i rządów  NATO

   

  Warszawa, Polska, 8-9 lipca 2016 r. – drugi informator dla mediów

   

  Informacje ogólne

   

  1. Niniejszy informator  dla mediów stanowi uzupełnienie przewodnika opublikowanego 10 maja. Zawiera on informacje, które są pomocne przy planowaniu obsługi Szczytu, w tym dotyczące transmisji video i audio, wyposażenia i udogodnień na terenie Międzynarodowego Centrum Medialnego (MCM), zlokalizowanego na terenie Stadionu PGE Narodowy oraz szczegółów dotyczących relacjonowania wydarzeń.

   

  2. Dodatkowe informacje nt. Szczytu i NATO znajdą Państwo na stronie: http://www.nato.int/

   

  3. Szczyt szefów  państw i rządów NATO odbędzie się w dniach 8-9 lipca w Warszawie. Spotkaniom będzie przewodniczył Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg. Gospodarzem spotkań będzie Prezydent RP Andrzej Duda. Pierwszy oficjalny punkt programu odbędzie się w piątek  popołudniu, zaś Szczyt zakończy się w sobotę 9 lipca w godzinach popołudniowych.

   

  4. Spotkania będą  odbywały się na terenie Stadionu PGE Narodowy w Warszawie.
  Program Szczytu (wszystkie podane godziny mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie)


  5. Inauguracja Szczytu nastąpi po południu, w piątek 8 lipca. Sekretarz Generalny wypowie się przy wejściu VIP (doorstep) o godz. 10:15 lokalnego czasu. 

   

  6. Według planu Szczyt rozpocznie się o godz. 14:30 od oficjalnego powitania przez Sekretarza Generalnego i Prezydenta RP. Kolejnym punktem w programie jest tzw. family photo (wspólne zdjęcie liderów).  Szefowie  państw i rządów NATO (razem z Czarnogórą) odbędą popołudniu pierwsze spotkanie, po którym nastąpi konferencja prasowa Sekretarza Generalnego. Przywódcy będą uczestniczyć w kolacji roboczej, na którą zaproszeni zostaną  przywódcy Finlandii, Szwecji oraz  szefowie Rady Europejskiej i  Komisji Europejskiej. 

   

  7. Szczyt będzie kontynuowany w sobotę, 9 lipca 2016 r. W godzinach porannych odbędzie się spotkanie poświęcone Afganistanowi z udziałem szefów państw i rządów NATO oraz  przedstawicieli 19 krajów partnerskich i organizacji międzynarodowych w tym uczestnikami misji NATO Resolute Support. Program przewiduje drugą sesję Rady Północnoatlantyckiej, na którą zaproszone będą Jordania, Rada Europejska oraz Komisja Europejska. Ostatnie spotkanie, na które zaproszono prezydenta Ukrainy Petro Poroszenkę, zostanie przeprowadzone w formacie Komisja NATO-Ukraina. Po każdym z wymienionych wyżej punktów odbędzie się konferencja prasowa Sekretarza Generalnego NATO. 

   

  8. Ministrowie spraw zagranicznych oraz ministrowie obrony narodowej odbędą równoległe spotkania. Sesja Komisji NATO-Gruzja zaplanowana jest na 8 lipca popołudniu na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Spotkanie Platformy ds. Interoperacyjności odbędzie się 9 lipca na szczeblu ministrów obrony. Ministrowie obrony państw NATO spotkają się z 25 krajami partnerskimi, które współpracują z NATO ws. Interoperacyjności. Format spotkania będzie następujący: 28 ministrów obrony państw NATO oraz następujących krajów: Armenia, Australia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Gruzja, Irlandia, Japonia, Jordania, Kazachstan¬, Republika Korei, Mołdawia, Mongolia, Czarnogóra, Maroko, Nowa Zelandia, Serbia, Szwecja, Szwajcaria, Macedonia, Tunezja, Ukraina i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

   

  9. Organizowane będą ponadto oficjalne kolacje na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i obrony oraz z przywódcami krajów partnerskich.

   

  Informacje logistyczne nt. programu

   

  10. Dziennikarze będą mogli śledzić przebieg wydarzeń  podczas Szczytu NATO na ekranach telewizji CCTV w Międzynarodowym Centrum Medialnym  (zob. więcej informacji poniżej w części nt. wyposażenia Międzynarodowego Centrum Medialnego). Sygnał video i audio na żywo oraz nagrany przez Narodowego Nadawcę Państwa –Gospodarza  Państwa-Gospodarza będzie także dostępny w przestrzeniach edycyjnych (editing booths) i roboczych. Większość wydarzeń z udziałem mediów  będzie też dostępna na żywo  na stronie internetowej NATO.

   

  11. W sprawie spotkań  narodowych,  włączając w to spotkania bilateralne oraz konferencje prasowe, dziennikarze powinni kontaktować się bezpośrednio z oficerami prasowymi delegacji poszczególnych krajów. Dane kontaktowe oficerów prasowych będzie można uzyskać w  Punkcie Informacyjnym  w Międzynarodowym Centrum Medialnym oraz w Biurze Akredytacyjnym.


  Grupy medialne pool – media audiowizualne

   

  12. Ostateczny i szczegółowy program medialny zostanie przekazany przedstawicielom mediów w Punkcie Informacyjnym w Międzynarodowym Centrum Medialnym.  Zarys programu będzie dostępny wcześniej na stronie internetowej NATO. 

   

  13. Obecność przedstawicieli mediów w strefach ograniczonego dostępu będzie możliwa pod eskortą dla akredytowanych operatorów kamer oraz fotografów, którzy posiadają karty pool. 


  14. Koordynator ds. mediów NATO  przekaże karty  pool   delegacjom poszczególnych krajów.  Zadaniem delegacji jest podział i dystrybucja kart wśród przedstawicieli mediów danego kraju. W Punkcie Informacyjnym MCM będzie można uzyskać dane kontaktowe oficerów prasowych delegacji.

   

  15. Reprezentanci mediów  z krajów, które nie uczestniczą w Szczycie, powinni skontaktować się z Biurem Prasowym NATO w Punkcie informacyjnym w Międzynarodowym Centrum Medialnym od 7 lipca od godziny 15.

   

  16. Punkt zbiórki dla posiadaczy kart pool znajduje się na terenie Międzynarodowego Centrum Medialnego. Godziny zbiórek będą ogłaszane za pośrednictwem telewizji CCTV i wskazane w oficjalnym programie dla mediów.  

   

  17. Przyjęcie przez przedstawiciela mediów karty pool NATO oznacza – zgodnie z praktyką międzynarodową – wyraźną i bezwarunkową zgodę na udostępnienie innym wszystkich zebranych i wytworzonych materiałów. Fotografowie, którzy nie otrzymali karty pool  i chcą uzyskać materiał, powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z agencją fotograficzną, której członkiem lub klientem jest ich organizacja. Przedstawiciele mediów i zatrudniające ich organizacje medialne korzystające z materiałów powstałych w poolach zobowiązują się do oznaczania ich jako materiały pool. Zobowiązują się także do wykorzystywania ich wyłącznie do uzasadnionych celów informacyjnych. Strona przyjmująca nie może sprzedawać materiałów wytworzonych w poolach ani czerpać z nich innego rodzaju zysków.

   

  18. Dziennikarze, którzy nie otrzymali kart pool  mogą uzyskać materiały fotograficzne i video z wydarzeń objętych systemem pool , zwracając się do służb prasowych i medialnych NATO oraz Nadawcy Państwa-Gospodarza. 

   

  Wstępne informacje nt. programu dla mediów  

   

  19.  Poniżej prezentujemy listę najważniejszych wydarzeń, podczas których będzie stosowany system kart pool dla fotografów i operatorów kamer. Trwają prace nad opracowaniem wszystkich szczegółów.  Lista będzie najprawdopodobniej obejmowała następujące pozycje: 


  Czwartek, 7 lipca – piątek, 8 lipca 


  Wydarzenie: przyloty przywódców, międzynarodowe lotnisko Chopina w Warszawie
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa-Gospodarza), zamknięte dla mediów
   

  Piątek, 8 lipca – sobota, 9 lipca 


  Wydarzenie: Forum Ekspertów Szczytu NATO w Warszawie  
  Relacja: otwarte dla mediów
  Termin: wydarzenie całodniowe
        
  Piątek, 8 lipca 


  Wydarzenie: Oficjalne otwarcie Forum Ekspertów Szczytu NATO w Warszawie przez Sekretarza Generalnego NATO i Prezydenta RP 
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa-Gospodarza), otwarte dla mediów, transmitowane na żywo w MCM 
  Termin: godziny poranne

   

  Wydarzenie: Doorstep Sekretarza Generalnego NATO na temat Szczytu w Warszawie 
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa-Gospodarza), obowiązują karty pool 
  Termin: godziny poranne 

   

  Wydarzenie towarzyszące: spotkanie NATO – UE poza miejscem organizacji szczytu 
  Relacja: TVP Nadawca Państwa-Gospodarza, obowiązują karty pool (telewizje, fotografowie i prasa)
  Termin: późne godziny poranne 

   

  Wydarzenie: Przybycie szefów państw i rządów na Stadion PGE Narodowy 
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa-Gospodarza), obowiązują karty pool 
  Termin: od 9.00

   

  Wydarzenie: Oficjalne powitanie przywódców przez Sekretarza Generalnego NATO i Prezydenta RP 
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa-Gospodarza), obowiązują karty pool 
  Termin : popołudnie 

    
  Wydarzenie: Sesja Rady Północnoatlantyckiej (NAC) na szczeblu szefów państw i rządów rozpoczynająca się ceremonią honorującą  żołnierzy państw NATO służących w operacjach zagranicznych  oraz przesłanie Sekretarza Generalnego adresowane do żołnierzy. Wystąpienie otwierające sesję NAC wygłoszone przez Sekretarza Generalnego NATO oraz wystąpienie powitalne wygłoszone przez Prezydenta RP. 


  Relacja: TVP (Nadawca Państwa-Gospodarza), obowiązują karty pool. 
  Termin : godziny popołudniowe


  Wydarzenie: sesja Komisji NATO-Gruzja na szczeblu ministrów spraw zagranicznych 
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa-Gospodarza), obowiązują karty pool
  Termin: późne godziny popołudniowe 


  Wydarzenie: Wizyta  ministrów obrony narodowej i szefów sztabów  na wystawie systemu AGS - Allied Ground Surveillance oraz polskiego uzbrojenia 
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa-Gospodarza), obowiązują karty pool 
  Termin: późne godziny popołudniowe


  Wydarzenie: konferencja prasowa Sekretarza Generalnego NATO
  Relacja: TVP (Nadawca  Państwa-Gospodarza), obowiązują karty pool & wszystkie media
  Termin: późne godziny popołudniowe
        

  Wydarzenie: przelot samolotów wojskowych, obserwowany przez szefów  państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony z różnych miejsc.   
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa –Gospodarza), obowiązują karty pool 
  Termin: wczesne godziny wieczorne 

   

  Wydarzenie: oficjalne kolacje  ( oficjalne powitanie i family photo)
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa Gospodarza), obowiązują karty pool 


  Wydarzenie:  konferencje prasowe przywódców wybranych krajów
  Relacja: szczegóły ustalają poszczególne delegacje, informacje będą dostępne za pośrednictwem telewizji CCTV. 
  Termin: cały dzień


  Sobota, 9 lipca 

  Wydarzenie: przyjazdy szefów delegacji
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa –Gospodarza), obowiązuje system kart pool
  Termin: godziny poranne

   

  Wydarzenie: Spotkanie poświęcone Afganistanowi na szczeblu szefów  państw i rządów 
  Relacja: TVP (Nadawca  Państwa-Gospodarza), obowiązuje system kart pool.  
  Termin: godziny poranne      
   

  Wydarzenie: Konferencja prasowa sekretarza generalnego NATO
  Relacja: TVP (Nadawca    Państwa-Gospodarza), obowiązuje system kart pool.  
  Termin: późne godziny poranne
       
   
  Wydarzenie: Spotkanie Rady Północnoatlantyckiej  na szczeblu szefów  państw i rządów 
  Relacja: TVP (Nadawca Państwa Gospodarza) 
  Termin : południe 

   

  Wydarzenie: Spotkanie Platformy ds. Interoperacyjności na szczeblu ministrów obrony 
  Relacja: Nadawca Państwa Gospodarza (TVP), obowiązuje system kart pool Termin: południe 


  Wydarzenie: Konferencja prasowa Sekretarza Generalnego NATO
  Relacja: Nadawca Państwa Gospodarza (TVP), wszystkie media. 
  Termin: godziny popołudniowe


  Wydarzenie: Sesja Komisji NATO-Ukraina na szczeblu szefów  państw i rządów 
  Relacja: Nadawca Państwa-Gospodarza (TVP), obowiązują karty pool 
  Termin: godziny popołudniowe  


  Wydarzenie: Wspólna konferencja prasowa Sekretarza Generalnego NATO i prezydenta Ukrainy 
  Relacja: Nadawca Państwa Gospodarza (TVP), wszystkie media
  Termin: wczesne godziny popołudniowe


  Wydarzenie: indywidualne konferencje prasowe przywódców wybranych krajów
  Relacja:    szczegóły ustalają poszczególne delegacje, informacje będą dostępne za pośrednictwem telewizji CCTV
  Termin: cały dzień


  Akredytacja

   

  1. Od przedstawicieli mediów, którzy będą relacjonować wydarzenia Szczytu lub wchodzić na teren Międzynarodowego Centrum Medialnego, wymagana jest akredytacja. Proces akredytacji mediów został zakończony.

   

  2. Biuro Akredytacyjne będzie funkcjonowało przy Stadionie PGE Narodowy, niedaleko Bramy 1 (naprzeciwko tunelu Królaka) po wschodniej części Stadionu przy Alei Zielenieckiej. Odbiór akredytacji jest możliwy w godzinach podanych niżej (obowiązuje czas lokalny):

   

  Wtorek 05 lipca: 12h00 do 18h00
  Środa 06 lipca: 08h00 do 20h00
  Czwartek 07 lipca: 08h00 do 22h00
  Piątek 08 lipca: 06h00 do 20h00
  Sobota 09 lipca: 06h00 do 15h00

   

  3. Odbiór akredytacji odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zaleca się ponadto przedłożenie wydruku potwierdzenia złożenia akredytacji. 

   

  4.  Akredytację na Szczyt NATO należy nosić w widocznym miejscu przez cały czas. Ponadto personel BOR w dowolnym momencie może zażądać od przedstawicieli mediów okazania  dowodu tożsamości. 


  Podstawowe informacje nt. wyposażenia Międzynarodowego Centrum Medialnego

   

  20. Międzynarodowe Centrum Medialne (MCM) mieści się na terenie Stadionu PGE  Narodowy. Wejście do Centrum dla przedstawicieli mediów znajduje się przy Alei Zielenieckiej (tunel Królaka, Brama nr 1, wschodnia część Stadionu).

   

  21. MCM  jest głównym miejscem, w którym będą rozpowszechniane informacje i materiały dotyczące Szczytu, w tym relacje na żywo oraz materiały audio, wideo, zdjęcia i in. Dziennikarze poruszają się z MCM do miejsc wydarzeń związanych ze Szczytem wyłącznie w oficjalnych eskortach. 

   

  22. Dostęp do MCM 

   

  Data                            Godziny                                    Ważne

  Wtorek, 6 lipca          9.00-16.00                              Międzynarodowe Centrum Medialne NIE jest otwarte 
                                                                                                 Instalacja wozów satelitarnych i ciężkiego  sprzętu w                                                                                                  strefach dla mediów 

  Czwartek, 7 lipca       08:00                                        Otwarcie MCM

                                             Otwarte 24 godz. na dobę    

  Piątek, 8 lipca              Otwarte 24 godz. na dobę    .
  Sobota, 9 lipca             Otwarte 24 godz. na dobę    
  Niedziela, 10 lipca    Centrum Medialne otwarte do godz. 12.00 w celu demontażu sprzętu     


  23. Informacje o MCM 

   

  Międzynarodowe Centrum Medialne będzie czynne 24 godziny na dobę od czwartku, 7 lipca od godz. 08.00 do niedzieli, 10 lipca do godziny 12.00. 

   

  W przestrzeni MCM  znajdują się:

   

  •    Stanowiska do pracy z dostępem do Internetu kablowego i Wi-Fi.
  •    Punkty informacyjne dla mediów 
  •    Biura prasowe NATO i Państwa-Gospodarza
  •    Rozdzielnie sygnałów Nadawcy Państwa Gospodarza (TVP) i Eurowizji
  •    Stanowiska edycyjne do pracy dla ekip telewizyjnych i radiowych z doprowadzonym okablowaniem
  •    Panele do dystrybucji sygnału w formacie HD i SD
  •    Parking dla wozów satelitarnych
  •    Stanowiska reporterskie do stand-upów ( wewnętrzne i zewnętrzne)
  •    Sale do konferencji prasowych i pokoje do wywiadów i spotkań „off the record”
  •    W pełni wyposażone studio telewizyjne dostosowane do transmisji na żywo
  •    System telewizji CCTV 
  •    Catering

   

  Kontrola bezpieczeństwa, w tym sprzętu  należącego  do przedstawicieli mediów 

   

  24. Przedstawiciele mediów pragnący wejść do Biura Akredytacji oraz Międzynarodowego Centrum Medialnego zostaną poddani kontrolom bezpieczeństwa. 

   

  25. Personel Biura Ochrony Rządu będzie posiadał pełne uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli i sprawdzania wszelkiego sprzętu i innych przedmiotów wniesionych przez media do zabezpieczonych pomieszczeń, w tym Międzynarodowego Centrum Medialnego. Przedstawiciele mediów powinni zaplanować wystarczająco dużo czasu, aby umożliwić kontrolę bezpieczeństwa za każdym razem, gdy planują wejść na teren.


  Transport dużych ilości sprzętu do MCM: 

   

  26. Wcześniej zgłoszone  wozy transmisyjne oraz pojazdy ze sprzętem mogą wjechać na teren Stadionu PGE Narodowy 6 lipca,  w godzinach 9.00-16.00 oraz 7 lipca w godzinach 8.00.-14.00. Należy zgłosić się przy Bramie 7 (róg Wybrzeża Szczecińskiego i ul. Siwca). Kierowcy i personel techniczny powinni posiadać akredytację na Szczyt. 

   

  27. Ciężki sprzęt powinien być zainstalowany 6 lipca w godz. 9:00-16:00 i do godz. 14:00 dnia 7 lipca. 

   

  28. 6 lipca wstęp na teren Stadionu PGE Narodowy będą miały wyłącznie zespoły techniczne. Wejście będzie możliwe tylko przez Bramę 7 (róg Wybrzeża Szczecińskiego i ul. Siwca). Personel techniczny powinien posiadać  akredytację medialną  na Szczyt.

   

  Kontakt: 


  Artur Goławski
  Tel.:+48 22 56 55 533
  agolawski@mon.gov.pl

   

  Przestrzeń nadawczo-produkcyjna 

   

  29. Nadawcą Państwa Gospodarza podczas Szczytu jest Telewizja Polska S.A., która będzie relacjonować wszystkie oficjalne wydarzenia dotyczące Szczytu NATO. W MCM dostępny będzie sygnał video i audio na żywo, bez dodatkowych elementów graficznych ani pasków informacyjnych.  Format telewizji Państwa-Gospodarza to HD-SDI 1080/50i z zaembedowanym dźwiękiem wraz ze ścieżkami tłumaczenia do 7 kanałów. 

   

  30. Punkty dystrybucji sygnału NATO Primary Pool będą się znajdować w następujących strefach MCM: główna przestrzeń robocza ( filing centre) i centrum nadawczo-produkcyjne (broadcasting area). Sygnał NATO Primary Pool i wszystkie transmisje na żywo audio i  wideo  oraz powtórki są też dostępne w MCR 2 (rozdzielni sygnałów emisyjnych) na  parkingu dla wozów satelitarnych (parking nr 9). Wszystkie zespoły telewizyjne powinny dysponować własnym okablowaniem.

   

  31. Sygnał Nadawcy  Państwa-Gospodarza udostępniany jest bezpłatnie. Sygnał satelitarny z oficjalnych wydarzeń na żywo będzie udostępniany bezpłatnie w 
  formie niekodowanej przez NATO za pośrednictwem Eurowizji: https://www.eurovision.net/worldfeed/

   

  32. Decyzję w tej sprawie podejmuje NATO oraz Państwo-Gospodarz przy założeniu, że materiały video i audio mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. W pełni wyposażone i okablowane studio telewizyjne jest dostępne do wywiadów i jest prowadzone przez Nadawcę Państwa-Gospodarza. Poniżej znajdują się dane kontaktowe do rezerwowania wywiadów oraz ustalania kwestii technicznych:

   

  Pani Grażyna Baczyńska 
  Tel.: +48 601 600 286
  E-mail: grazyna.baczynska@tvp.pl

   

  Pani Ewa Borkowska
  Tel.: +48 601 600 582
  E-mail: ewa.borkowska@tvp.pl

   

  33. EBU/Eurovision odpowiada za dystrybucję sygnałów w MCM oraz za rezerwację stanowisk edycyjnych do pracy dla ekip  telewizyjnych i radiowych w imieniu NATO. 

   

  34. Stanowiska edycyjne do pracy dla ekip telewizyjnych i radiowych mają na stałe doprowadzone okablowanie (zakończone złączem BNC) z sygnałem TVP/NATO PRIMARY POOL Oryginalny sygnał  programowy Szczytu w formacie HD1080/50i z zaembedowanym dźwiękiem wraz ze ścieżkami do tłumaczenia. Nadawcy, którzy będą potrzebowali dostępu do innych sygnałów wyprodukowanych przez  nadawcę Państwa- Gospodarza (drugi sygnał poolowy, sygnały z sal briefingowych, powtórki itp.) mogą zamówić panel sterujący Eurowizji. 

   

  Eurowizja - kontakty:

   

  Pan Ivan Stojanovic
  Tel.: +41.22.717.2225 lub +381.63.20.66.11
  Email: newsoperations@eurovision.net
   

  EBU Radio Operations

   

  Pani Julia Lonicer
  Tel.: +41.79.230.1508 lub + 41.22.717.2658
  Email: Radio-Ops@ebu.ch

   

  Pytania w sprawie dystrybucji sygnału (world feed): 
  bookings@eueurovision.net

   

  35. Oddzielnie udostępniony zostanie techniczny poradnik medialny poświęcony kwestiom nadawczo-produkcyjnym  (będzie zawierał m.in. informacje o bezpłatnych transmisjach satelitarnych, przekazach na żywo, punktach dystrybucji i rejestracji). 

   

  Internet w MCM 

   

  36. nternet kablowy będzie dostępny w przestrzeni roboczej i w strefie nadawczo-produkcyjnej; Wi-Fi (SSID: NATO-Summit) będzie dostępne na terenie całego MCM. 

   

  37. Dostęp do Internetu jest możliwy po dokonaniu uwierzytelnienia przez użytkownika. Na każdej przepustce (na rewersie akredytacji) znajduje się liczący 8 znaków indywidualne wygenerowany kod dostępu do Internetu („Internet Access Code”). Należy wpisać go w przeglądarkę internetową oraz zaakceptować warunki użytkowania. Kody są poufne.

   

  38. Każde urządzenie wystarczy uwierzytelnić tylko raz. Liczba wykorzystywanych urządzeń nie podlega ograniczeniu.

   

  39. Autoryzacja urządzeń niewyposażonych w przeglądarki (np. aparaty cyfrowe, telefony IP) jest realizowana w punkcie wsparcia technicznego w przestrzeni roboczej dla mediów

   

  40. Ważne informacje:    


  •    Publiczne adresy IP (WAN) nie będą udostępniane dla przedstawicieli mediów  
  •    Mechanizm NAT (network address translation) jest wdrożony w LAN 
  •    Przydzielanie adresów lokalnych odbywa się za pomocą usługi DHCP
  •    Żadne usługi internetowe nie mogą być podczas Szczytu NATO hostowane w sieci LAN i udostępniane w Internecie
  •     Urządzenia użytkowników końcowych  są logicznie odseparowane (w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania)  
  •    Dostępne usługi i protokoły: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, wymiana poczty (wszystkie protokoły), VPN (wszystkie protokoły, w tym NAT-Traversal), Skype, XMPP, SSH.


  41. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące Internetu należy kierować na adres: nato.summit.ict@mon.gov.pl


  Relacje z innych wydarzeń

   

  42. Przyloty przywódców prywatnymi samolotami do Warszawy będą relacjonowane wyłącznie przez Nadawcę Państwa-Gospodarza i udostępniane na żywo lub nagrywane w MCM 

   

  43. Państwo-Gospodarz oddaje do dyspozycji uczestniczących w Szczycie delegacji 15  sal  briefingowych i 5 pokoi do wywiadów i spotkań „off the record” na terenie MCM. Konferencje prasowe są zazwyczaj otwarte dla wszystkich akredytowanych mediów bez ograniczeń, ale delegacje mogą zastrzec sobie prawo do ograniczenia dostępu tylko do swoich mediów krajowych. 

   

  44. Sale briefingowe będą w pełni wyposażone (oświetlenie telewizyjnie, system dźwiękowy, mikrofony, Wi-Fi). W siedmiu znajduje się okablowanie umożliwiające transmisję na żywo.  Niektóre będą wyposażone w sprzęt do tłumaczeń symultanicznych. Tylko delegacje narodowe mają możliwość rezerwacji sal briefingowych. Harmonogram konferencji prasowych będzie dostępny za pośrednictwem telewizji CCTV. Konferencje odbywające w Głównej Sali Prasowej będą transmitowane na żywo za pośrednictwem telewizji CCTV. 


  45. NATO uzgadnia kwestię relacji medialnych ze spotkań dwustronnych Sekretarza Generalnego wspólnie z zaangażowanymi stronami. Media zainteresowane relacjonowaniem tych wydarzeń powinny zwrócić się do Biura Prasowego NATO w MCM.

   

  46. W przypadku innych spotkań bilateralnych, to delegacje poszczególnych krajów podejmują decyzję o udziale mediów, ponieważ spotkania dwustronne  nie są oficjalnymi wydarzeniami Szczytu. Media zainteresowane obsługą spotkań bilateralnych poszczególnych liderów powinny zwrócić się do ich służb prasowych.

   

  Prośby o wywiady


  47. Wnioski o wywiad z Sekretarzem Generalnym należy kierować z odpowiednim wyprzedzeniem do biura Rzecznika NATO, na adres: vandevelde.heidi@hq.nato.int. 

   

  48. Wnioski o wywiad z innymi przywódcami państw NATO oraz przedstawicielami delegacji należy kierować do oficerów prasowych przywódców i delegacji. W centrum medialnym dostępna będzie lista oficerów prasowych delegacji. 

   

  49. Na terenie MCM dostępne są zamykane pomieszczenia do wywiadów i spotkań off the record. Wnioski w sprawie rezerwacji należy przesyłać na adres: natosummitmedia@hq.nato.int.

   

  Transport dla mediów

   

  50. Akredytowanym przedstawicielom mediów zapewniony zostanie transport wahadłowy pomiędzy rekomendowanymi hotelami dla mediów a Biurem Akredytacji. Autobusy wahadłowe będą dostępne od godz. 8.00,  7 lipca do godz. 16.00, 10 lipca. Między rekomendowanymi hotelami dla mediów a   Stadionem PGE Narodowy będą kursowały cztery specjalne linie autobusowe. Lista przystanków autobusów wahadłowych dostępna jest tu. (hiperlink)


  Ze specjalnie oznakowanych autobusów będą mogli skorzystać akredytowani przedstawiciele mediów po okazaniu przepustki, potwierdzenia złożenia wniosku o akredytację lub legitymacji prasowej. Specjalne autobusy zostaną też zapewnione przedstawicielom mediów udającym się na oficjalne kolacje.

   

  51. W godzinach szczytu 8 i 9 lipca autobusy będą kursować w odstępach ok. 15-minutowych. 

   

  52. Przedstawicielom mediów, którzy chcieliby odebrać akredytację przed 7 lipca 2016 r., zaleca się skorzystanie z komunikacji publicznej. 

   

  53. Nie przewidziano specjalnego  transportu z lotniska. Na Lotnisku Chopina (Terminal 2, poziom przylotów, wejście nr 2) będzie funkcjonowało stoisko powitalne dla podróżujących dziennikarzy, gdzie będą oni mogli otrzymać  mapy i informacje dotyczące publicznych środków komunikacji.

   

  54. W pobliżu Stadionu PGE Narodowy nie będą dostępne parkingi dla mediów. 

   

  55.W dniach 7-9 lipca 2016 r. w centrum Warszawy zamknięte będą niektóre ulice, zaś trasy wybranych linii autobusowych i tramwajowych zostaną zmienione. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/przygotowania-warszawy-do-szczytu-nato. W okresie tym zamknięte będą ponadto stacja kolejowa Warszawa Stadion oraz stacja linii metra Stadion Narodowy. Przedstawicielom mediów zaleca się korzystanie z wahadłowych linii autobusowych. 

   

  Zakwaterowanie dla mediów

   

  56. W wyznaczonych hotelach dla mediów może być wciąż dostępna ograniczona liczba wolnych miejsc. Zapytania proszę kierować na adres nato2016.media@mazurkas.pl. 

   

  Catering w MCM 

   

  57. Przekąski (kawa, herbata, woda, kanapki) oraz gorące dania będą dostępne bezpłatnie dla przedstawicieli mediów w dniach Szczytu. Wyżywienie będzie płatne w dniach 7 i 10 lipca. 

   

  Przyjęcie dla mediów

   

  58. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ma zaszczyt zaprosić akredytowanych przedstawicieli mediów na przyjęcie powitalne „Witamy w Warszawie”, które odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w czwartek, 7 lipca, o godzinie 19.00. Program obejmuje m.in. wirtualne zwiedzanie współczesnej i historycznej Warszawy, wizytę na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki i inne atrakcje, a wszystko to przy akompaniamencie muzyki jazzowej na żywo. Dziennikarzy chętnych do udziału prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: NATO@um.warszawa.pl.


  59. Transport dla dziennikarzy zostanie zapewniony z Międzynarodowego Centrum Medialnego i z hoteli. 

   

  Wydarzenia z zakresu dyplomacji publicznej


  60.    Wydział ds. Dyplomacji Publicznej NATO we współpracy z Państwem-Gospodarzem organizuje Forum Ekspertów Szczytu NATO w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w pobliżu miejsca organizacji szczytu. Szczegółowe informacje na stronie : http://www.wsef.pism.pl/about

   

  61.    Media akredytowane na Szczyt będą mogły bez ograniczeń relacjonować otwarte dla prasy wydarzenia w ramach Forum. Najważniejsze wystąpienia będą transmitowane w telewizji CCTV w MCM. Relacje z najważniejszych  wydarzeń przygotuje Nadawca Państwa-Gospodarza. Sygnał będzie dostępny w MCM. 

   

  62.    Pytania dotyczące wydarzenia w obszarze  dyplomacji publicznej prosimy kierować do: snore.guna@hq.nato.int.


  Oferta  Państwa-Gospodarza dla mediów 

   

  63.     Zwiedzanie miasta dla mediów i inne atrakcje kulturalne: Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza przedstawicieli mediów akredytowanych przy Szczycie na zwiedzanie miasta w niedzielę, 10 lipca, w godz. 9.00-12.30. Więcej informacji i RSVP: NATO@um.warszawa.pl do 7 lipca

   

  64.    Wszyscy goście przybywający na Szczyt NATO otrzymują specjalną Warszawską Kartę Miejską na Szczyt NATO. Będzie ona rozdawana akredytowanum przedstawicielom mediów  na lotnisku Chopina, w rekomendowanych hotelach i  Międzynarodowym Centrum Medialnym (Punkt Informacyjny i   Biuro Akredytacyjne). W dniach 5-10 lipca karta umożliwia bezpłatne i całodobowe korzystanie z miejskiego transportu publicznego, który obejmuje autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM. Ponadto posiadacze Karty mają prawo do bezpłatnego wstępu do większości miejskich placówek kulturalnych

   

  Dane kontaktowe

   

  Alina Coca – Koordynator NATO ds. mediów
  Tel.: +48 22 56 55 516
  NATOSummitMedia2@hq.nato.int

   

  Barbora Maronkova – Zastępca Koordynatora NATO ds. mediów 
  +48 22 56 55 517
  NATOSummitMedia2@hq.nato.int

   

  Joanna Wajda – Koordynator Państwa-Gospodarza ds. mediów
  Tel.: +48 22 56 55 530
  Natowarsawsummit2016@msz.gov.pl

   

  Artur Goławski – Koordynator ds. logistycznych
  Tel.: +48 22 56 55 533
  agolawski@mon.gov.pl

   

  Katarzyna Sobiecka – Koordynator  Międzynarodowego  Centrum Medialnego
  + 48 22 56 55 531

   

  Dagmara Jarosławska – Zastępca Koordynatora  Międzynarodowego  Centrum Medialnego
  + 48 22 56 55 532

   

  Biuro Akredytacyjne
  Tel.: +48 22 56 55 505, +48 22 56 55 506

  accreditation@natosummit.mil.pl

   

  Punkt informacyjny w holu na poziomie -1 
  Tel.: +48 22 56 55 502 

  infopoint@natosummit.mil.pl

   

  Punkt informacyjny w obrębie przestrzeni roboczej
  Tel.: +48 22 56 55 501

  infodesk@natosummit.mil.pl

   

  Punkt wsparcia technicznego
  Tel.: +48 22 56 55 000. 
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: