close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYMIAR SPOŁECZNY


 • MSZ utworzyło stały instrument wsparcia wymiaru obywatelskiego i samorządowego polskiej polityki zagranicznej, zawierający precyzyjne alokacje budżetowe i jasno sprecyzowane kierunki współdziałania. System ma trzy zasadnicze cele:

   

  • po pierwsze, powinien przybliżyć i objaśnić szczegóły polityki zagranicznej państwa, a w konsekwencji sprzyjać intensyfikacji współpracy międzynarodowej Polski na poziomie obywatelskim, wzmocnić przychylne nastawienie społeczeństw innych państw do RP i jej obywateli, tworzyć pozytywny wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego i otwartego na świat oraz aktywnie oddziaływać na społeczeństwa krajów istotnych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej.
  • po drugie, ma poszerzyć i zdywersyfikować zakres debaty publicznej o polityce zagranicznej, aby głos wspólnot samorządowych i obywatelskich stał się ważną inspiracją dla konstytucyjnych organów państwa, odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polskiej polityki zagranicznej.
  • po trzecie, ma także służyć wzmocnieniu zaplecza merytorycznego dla polskiej polityki zagranicznej przez dywersyfikację źródeł analiz będących podstawą do definiowania kierunków tej polityki, poszerzonych o refleksję środowisk eksperckich.

  Na potrzeby wsparcia działań partnerów w regionach MSZ wyodrębnił w swoim budżecie specjalne środki finansowe. W roku 2016 zostaną one przeznaczone m.in. na konkurs na projekty realizowane w regionach przez samorząd, instytuty badawcze i wyższe uczelnie.


  MSZ zamierza wspierać podobne projekty co roku, uwzględniając także inicjatywy o zasięgu globalnym i mając nadzieję, że poszerzona debata publiczna pomoże samorządom oraz środowiskom obywatelskim jeszcze skuteczniej uczestniczyć we współpracy z partnerami zagranicznymi.

  SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA SAMORZĄDÓW

 • Kontakt
   
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
   
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
   
   


  Informacje