close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA

 • 15 czerwca 2016

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz amerykańskim Narodowym Instytutem Normalizacji i Technologii, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisały tekst porozumienia o współpracy w zakresie popularyzacji udziału polskich podmiotów w programie Global City Teams Challenge.

  Program Global City Teams Challenge (GCTC) jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy kilkudziesięcioma ośrodkami miejskimi na świecie, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, środowiskami akademickimi i przedsiębiorstwami, która służy popularyzacji technologii z zakresu Internetu Rzeczy w rozwoju Inteligentnych Miast. Istotą programu jest tworzenie klastrów (grup roboczych) składających się z przedstawicieli władz miejskich, biznesu i nauki w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań technologicznych, w odpowiedzi na zapotrzebowania zgłoszone przez władze miejskie (związane z wyzwaniami, na jakie napotykają aglomeracje miejskie), a następnie do ich rozpowszechnienia. Program jest już w fazie realizacji, biorą w nim udział wybrane miasta europejskie, w tym Eindhoven, Mediolan i Amsterdam (wśród zaangażowanych w inicjatywę ośrodków dotychczas nie było żadnego miasta z Europy Środkowej).

  Szczegóły programu dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Normalizacji i Technologii http://www.nist.gov/cps/sagc.cfm

   

  Udział Polski w inicjatywie zaowocuje dostępem do nowoczesnych technologii oraz umożliwi import ich na polski grunt. Służyć jednak może przede wszystkim promocji rozwiązań stosowanych w naszym kraju oraz wzmocnieniu pozycji międzynarodowej polskich miast. W programie, poza miastami, mogą wziąć udział również polskie podmioty gospodarcze oraz ośrodki naukowe, które mają doświadczenie we wdrażaniu technologii z zakresu tzw. smart cities i Internetu Rzeczy.

   

  Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z odpowiednią komórką w Dziale Rozwoju i Innowacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem e-mail sww2@ncbr.gov.pl.

  GCTC_global cities logo_1200x628

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: